Działając w imieniu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz mając na uwadze przede wszystkim dobro pacjentów, chcielibyśmy zwrócić uwagę Pana Ministra na fakt ukazania się w dniu 31 stycznia 2018 r. na stronie internetowej Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach "Aktualności dla Świadczeniodawcy" komunikatu przeznaczonego  dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie zabiegów usunięcia zaćmy.

Propozycje zawarte w komunikacie pojawiły się już w piśmie Konsultanta Krajowego w dziedzinie okulistyki z dnia 13.09.2017 r. Stanowisko PTO w tej sprawie zostało przedstawione w liście do Ministra Zdrowia z dnia 20.09.2017 r. opublikowanym na stronie PTO. Ze względu na ponowne pojawienie się tego tematu chcielibyśmy przekazać stanowisko Polskiego Towarzystwa Okulistycznego dotyczące zamieszczonego komunikatu (przeczytaj komunikat>>>).

Jakiekolwiek próby sztucznego ograniczenia dostępu do świadczeń medycznych są działaniem przeciwko pacjentom. Podobnie jest z kryterium ostrości wzroku, które miałoby decydować o kwalifikacji o zabiegu usunięcia zaćmy. Takie kryterium byłoby niezgodne z absolutną większością wskazań do tej operacji, funkcjonujących  różnych krajach świata (przeczytaj wskazania >>>). Zalecenia światowe, jako główne kryterium kwalifikacji, podają niewystarczające funkcje wzrokowe pacjenta w stosunku do jego potrzeb oraz uzasadnione prawdopodobieństwo poprawy funkcji wzrokowych po operacji zaćmy.

Proponowanie kryteriów ostrości wzroku na poziomie sugerowanym przez komunikat cofałoby polską chirurgię zaćmy o kilkanaście lat.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego stoi na stanowisku, że ostrość wzroku pacjenta nie powinna być kryterium kwalifikacyjnym do operacji zaćmy. Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym uprzednio wnioskujemy, w celu uszczelnienia systemu kolejkowego, o stworzenie procedury, w której przed wpisaniem do kolejki byłaby konieczna konsultacja okulistyczna w ośrodku operującym. W ten sposób uniknęlibyśmy zapisywania osób, które nie odczuwają pogorszenia wzroku z powodu zaćmy, a wyselekcjonowali osoby, które ze wskazań medycznych powinny być wcześniej operowane.

Zapoznaj się z pełną treścią pisma do Ministra Zdrowia>>>