Dokumenty Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Strona 1 z 1

Deklaracja przystąpienia do PTO (2015) 30.11.2016

Deklaracja przystąpienia do Sekcji PTO (2015) 30.11.2016

Statut PTO przyjęty w 2013 r., zmieniony uchwałą w 2014 r. 30.11.2016