Zgłoszenia kursów:

  1. Streszczenia prac do wygłoszenia podczas 50-tego Zjazdu Okulistów Polskich należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2019 za pomocą poniższego formularza, wypełniając wszystkie wymagane pola.
  2. Streszczenia prac zostaną poddane ocenie Członków Komitetu Naukowego 50-tego Zjazdu Okulistów Polskich.
  3. Po zgłoszeniu kursu, należy sprawdzić, czy na podany adres email (osoby zgłaszającej) zostało dostarczone potwierdzenie. W przypadku nieotrzymania wiadomości potwierdzającej, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: zjazd2019@pto.com.pl.