Zgłoszenia abstraktów:

  1. Streszczenia prac do wygłoszenia podczas 50-tego Zjazdu Okulistów Polskich należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2019 za pomocą poniższego formularza, wypełniając wszystkie wymagane pola.
  2. Streszczenia prac zostaną poddane ocenie Członków Komitetu Naukowego 50-tego Zjazdu Okulistów Polskich.
  3. Osoby zgłaszające dany abstrakt zostaną powiadomione drogą mailową o zakwalifikowaniu danej pracy do programu naukowego.
  4. Przed wysłaniem abstraktu sprawdź dokładnie, czy zgłoszenie nie zawiera błędów. Abstrakty będą publikowane zgodnie z przesłanym zgłoszeniem. Możliwości poprawy przesłanego abstraktu będą ograniczone.
  5. Po wysłaniu abstraktu, należy sprawdzić, czy na podany adres email zostało dostarczone potwierdzenie wysłania abstraktu. W przypadku nieotrzymania wiadomości potwierdzającej, koniecznie skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: zjazd2019@pto.com.pl, aby mieć pewność, że abstrakt dotarł i zostanie przekazany pod ocenę Komitetu Naukowego.
  6. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni grantem wyjazdowym!