Informujemy, że każda osoba będąca Członkiem PTO (opłacona składka członkowska) jest również członkiem ICO (International Council of Ophthalmology).

Bardzo proszę o zapoznanie się z wysokością opłat za uczestnictwo w 50. Zjeździe Okulistów Polskich. Informacje o opłatach zjazdowych umieszczone są w cenniku. Dla Członków PTO obowiązują preferencyjne stawki za uczestnictwo.

Rejestracja

Dane do płatności

Skopiuj z danych uczestnika
Wyświetl podsumowanie

    Do zapłaty: