Informujemy, że każda osoba będąca Członkiem PTO (opłacona składka członkowska) jest również członkiem ICO (International Council of Ophthalmology).

Rejestracja

Dane do płatności

Skopiuj z danych uczestnika
Wyświetl podsumowanie

    Do zapłaty: