Program pozamerytoryczny Zjazdu obejmuje:
Kolacja koleżeńska
Termin: 08.06.2018 r., piątek
Godzina: 20:00-21:30
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Występ artystyczny (muzyka na żywo)*
Termin: 08.06.2018 r., piątek
Godzina: 21:30-1:00
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe
*występ artystyczny nie jest finansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.
Żródło finansowania występu artystycznego - środki własne Organizatora Zjazdu.