Informujemy, że XLIX Zjazd Okulistów Polskich przeszedł pozytywnie proces certyfikacji INFARMY*
Pobierz certyfikat INFARMY (link)

*Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie wydarzenia naukowe poddawane są ocenie w oparciu o kryteria wypracowane na podstawie Ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz Samoregulacji INFARMY, tj. Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego i Kodeksu Przejrzystości.