Wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Strona 5 z 6

Zalecenia PTO dotyczące przygotowania pacjenta i wykonania iniekcji doszklistkowych 16.01.2017

Wytyczne PTO - Postępowanie w retinopatii wcześniaków - wskazania opracowane przez Zespół Ekspertów Sekcji Okulistyki Dziecięcej PTO (aktualizacja z dn. 25.10.2016) 26.10.2016

W Poradni Okulistycznej Dziecięcej od 2013 r. funkcjonują wskazania Ministra Zdrowia dotyczące badań kontrolnych wcześniaków. Dotyczy dokumentu: Postepowanie_w_retinopatii_wczesniakow_Badania kontrolne wcześniaków_2015_07_20_3. Standardy badań okulistycznych dotyczące dzieci urodzonych przedwcześnie zostały rozszerzone o wytyczne badań kontrolnych oraz: a) opublikowane jako zalecenia Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (Seroczyńska M., Gotz-Więckowska A., Rękas M. Standard badań okulistycznych. W: Standardy opieki ambulatoryjnej nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie - zalecenia PTN i PTP. Media-Press, Warszawa 2018, ss. 8-15); b) zaakceptowane przez Zarząd Sekcji Okulistyki Dziecięcej i Strabologii oraz Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Okulistycznego jako wytyczne dla pediatrów i neonatologów.

Zalecany schemat stosowania nepafenaku 08.09.2016

w profilaktyce pooperacyjnego obrzęku plamki żółtej po chirurgicznym leczeniu zaćmy u pacjentów chorych na cukrzycę.

Konsensus w sprawie zastosowania Taflotanu 08.09.2016

Formularz przygotowania pacjenta do operacji zaćmy 08.09.2016

Stanowisko Grupy Eksperckiej na temat stosowania nepafenaku w profilaktyce pooperacyjnego obrzęku plamki żółtej po chirurgicznym leczeniu zaćmy u pacjentów chorych na cukrzycę 30.08.2016

Wytyczne PTO - leczenie operacyjne zaćmy (aktualizacja 2016) 13.04.2016

ICO Guidelines for Glaucoma Eye Care 07.03.2016

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem. Przewodnik postępowania. Na podstawie The Royal College of Ophthamologists. 18.12.2015

Wytyczne PTO - retinopatia wcześniaków 18.12.2015