Wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Strona 2 z 4

Konsensus okulistyczno-położniczy w sprawie wskazań do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku aktualizacja 2017 01.03.2017

Wytyczne - Witrektomia 09.02.2017

Zalecenia PTO dotyczące przygotowania pacjenta i wykonania iniekcji doszklistkowych 16.01.2017

Wytyczne PTO - Postępowanie w retinopatii wcześniaków - wskazania opracowane przez Zespół Ekspertów Sekcji Okulistyki Dziecięcej PTO (aktualizacja z dn. 25.10.2016) 26.10.2016

W Poradni Okulistycznej Dziecięcej od 2013 r. funkcjonują wskazania Ministra Zdrowia dotyczące badań kontrolnych wcześniaków . Dotyczy dokumentu: Postepowanie_w_retinopatii_wczesniakow_Badania kontrolne wcześniaków_2015_07_20_3

Zalecany schemat stosowania nepafenaku 08.09.2016

w profilaktyce pooperacyjnego obrzęku plamki żółtej po chirurgicznym leczeniu zaćmy u pacjentów chorych na cukrzycę.

Konsensus w sprawie zastosowania Taflotanu 08.09.2016

Formularz przygotowania pacjenta do operacji zaćmy 08.09.2016

Stanowisko Grupy Eksperckiej na temat stosowania nepafenaku w profilaktyce pooperacyjnego obrzęku plamki żółtej po chirurgicznym leczeniu zaćmy u pacjentów chorych na cukrzycę 30.08.2016

Wytyczne PTO - leczenie operacyjne zaćmy (aktualizacja 2016) 13.04.2016

ICO Guidelines for Glaucoma Eye Care 07.03.2016