Dołącz do PTO!

Wysokość składki

Wpłacający Kwota
Lekarz 200 zł
Lekarz emeryt, rencista 100 zł
Lekarz rezydent 100 zł

Zasady wpłat

 • Składka za dany rok jest płatna najpóźniej do 31 marca danego roku (wpłata po tym terminie powoduje ustanie członkostwa zgodnie z par. 13, ust. 1, pkt 4 Statutu PTO i nie gwarantuje otrzymania bezpłatnej prenumeraty „Kliniki Ocznej”):
 • on-line po zalogowaniu się w serwisie https://pto.com.pl
 • przelewem tradycyjnym - dane do przelewu:
  • odbiorca:
   • Polskie Towarzystwo Okulistyczne
   • ul. Lindleya 4
   • 02-005 Warszawa
   konto bankowe nr:
   • 55 1600 1462 1837 5550 7000 0001
   • tytuł przelewu:
   • składka członkowska PTO na rok…
   • nazwa oddziału PTO
   • PESEL oraz (jeśli płaci ktoś inny) imię i nazwisko osoby, za którą płacona jest składka
Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że od dnia 1 stycznia 2023 roku kwota przekazywana do poszczególnych oddziałów PTO podniesiona zostanie do 25% ogólnej wartości składek opłaconych przez członków PTO danego oddziału.