Korespondencja Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Strona 3 z 3

Odpowiedź CEM na pismo Prezesa z dn. 7.07.2016 17.08.2016

Decyzja o udostępnieniu pytań z egzaminów PES i LEK wstrzymana do dnia 12.09.2016 r.

Pismo Prezesa do CEM z dn. 7.07.2016 17.08.2016

Wniosek o udostępnienie pytań z LEK i PES z zakresu okulistyki

List do Ministra Zdrowia 01.08.2016

W związku z licznymi doniesieniami prasowymi, sugerującymi jakoby zabieg usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji, z jednoczesną implantacją sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej, był w Polsce procedurą kosztowo przeszacowaną...

Drugi list do Ministra Zdrowia 01.08.2016

W dniu 21 listopada wystosowaliśmy do Pana list, w którym wyraziliśmy swój niepokój, związany z doniesieniami medialnymi o planach obniżenia wyceny operacji zaćmy.

Odpowiedź NFZ na pismo PTO 01.08.2016

Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy pismo, będące odpowiedzią NFZ na wniosek PTO o przedstawienie dokładnej wyceny kosztów operacji zaćmy dokonanej przez NFZ. W opinii członków Zarządu Głównego PTO, wycena kosztów operacji zaćmy dokonana przez NFZ jest niewłaściwa i nie odpowiada rzeczywistym, całkowitym kosztom wykonania tej procedury. Polskie Towarzystwo Okulistyczne w niedługim czasie przedstawi własną wycenę kosztów operacji zaćmy, opartą na analizie kosztów z kilku oddziałów klinicznych, uwzględniającą odpowiednie standardy leczenia i zwróci się do NFZ o jej uwzględnienie w ponownej wycenie procedury usunięcia zaćmy. prof. dr hab. med. Wojciech Omulecki Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Klinika Chorób Oczu i Katedry Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

List Zarządu PTO do Ministra Zdrowia 01.08.2016

List Prezesa PTO - Prof. W. Omuleckiego skierowany w imieniu Zarządu PTO do Ministra Zdrowia, w sprawie programu lekowego dotyczącego leczenia AMD.

List Zarządu PTO do Ministra Zdrowia w sprawie programu lekowego 01.08.2016

List Prezesa PTO - Prof. Wojciecha Omuleckiego skierowany w imieniu Zarządu Głównego PTO do Ministra Zdrowia, w sprawie programu lekowego B.70, dotyczącego leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD).

List do Ministra Zdrowia z dnia 4.07.2016 29.07.2016

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego