Korespondencja Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Strona 2 z 3

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Okulistycznego w sprawie proponowanych kryteriów kwalifikacyjnych do operacji zaćmy 26.09.2017

List do Ministra Zdrowia

List do MZ ws. sieci szpitali 26.06.2017

Pismo z Głównego Inspektoratu Sanitarnego 30.11.2016

Pismo PTO do Ministra Zdrowia ws. AMD 04.10.2016

Decyzja odmowna CEM (pytania PES) 04.10.2016

Pismo Prezesa do Rządowego Centrum Legislacji 17.08.2016

Wniosek o umieszczenie egzaminu EBO w wykazie egzaminów równoważnych z PES.

Odpowiedź CEM na pismo Prezesa z dn. 7.07.2016 17.08.2016

Decyzja o udostępnieniu pytań z egzaminów PES i LEK wstrzymana do dnia 12.09.2016 r.

Pismo Prezesa do CEM z dn. 7.07.2016 17.08.2016

Wniosek o udostępnienie pytań z LEK i PES z zakresu okulistyki

List do Ministra Zdrowia 01.08.2016

W związku z licznymi doniesieniami prasowymi, sugerującymi jakoby zabieg usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji, z jednoczesną implantacją sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej, był w Polsce procedurą kosztowo przeszacowaną...

Drugi list do Ministra Zdrowia 01.08.2016

W dniu 21 listopada wystosowaliśmy do Pana list, w którym wyraziliśmy swój niepokój, związany z doniesieniami medialnymi o planach obniżenia wyceny operacji zaćmy.