Korespondencja Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Strona 2 z 3

Sprzeciw dotyczący aktualnie stosowanych kryteriów akredytacyjnych z okulistyki 29.11.2019

Odpowiedź od Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na pismo dotyczące pacjentów z grupy B18 i B19 13.08.2019

Pismo do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące pacjentów z grupy B18 i B19 13.08.2019

Zmiana dotycząca zasad rozliczania świadczeń w zakresie okulistyka dla dzieci dla trybu hospitalizacja 22.12.2017

Szanowni Państwo! Pragniemy poinformować o pozytywnym rozpatrzeniu postulatu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, złożonego w sprawie rozliczania świadczeń w zakresie okulistyki dla dzieci dla trybu hospitalizacja. Zmiana została zatwierdzona w zarządzeniu nr 119/2017/DSOZ przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2017 roku. Określono warunki podpisywania i realizowania umów w rodzaju leczenie szpitalne. Zarządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2018 roku.

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Okulistycznego w sprawie proponowanych kryteriów kwalifikacyjnych do operacji zaćmy 26.09.2017

List do Ministra Zdrowia

List do MZ ws. sieci szpitali 26.06.2017

Pismo z Głównego Inspektoratu Sanitarnego 30.11.2016

Pismo PTO do Ministra Zdrowia ws. AMD 04.10.2016

Decyzja odmowna CEM (pytania PES) 04.10.2016

Pismo Prezesa do Rządowego Centrum Legislacji 17.08.2016

Wniosek o umieszczenie egzaminu EBO w wykazie egzaminów równoważnych z PES.