Korespondencja Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Strona 1 z 3

STANOWISKO ZARZĄDU PTO WS. PROWADZENIA STAŻY KIERUNKOWYCH ORAZ SPECJALIZACJI W ZAKRESIE OKULISTYKI PRZEZ OŚRODKI PRYWATNE 20.10.2021

STANDARDY AKREDYTACYJNE PODMIOTÓW SZKOLĄCYCH 20.10.2021

Prośba ws. modyfikacji kryteriów programu lekowego – adalimumab 18.10.2021

Odpowiedź na pismo z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie refundacji – brolucizumab 07.06.2021

Brolucizumab – refundacja – Profesor Jacek P. Szaflik 07.06.2021

Pismo do Prof. Rękasa dot. specjalizacji 17.12.2020

Sprzeciw dotyczący aktualnie stosowanych kryteriów akredytacyjnych z okulistyki 29.11.2019

Odpowiedź od Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na pismo dotyczące pacjentów z grupy B18 i B19 13.08.2019

Pismo do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące pacjentów z grupy B18 i B19 13.08.2019

Zmiana dotycząca zasad rozliczania świadczeń w zakresie okulistyka dla dzieci dla trybu hospitalizacja 22.12.2017

Szanowni Państwo! Pragniemy poinformować o pozytywnym rozpatrzeniu postulatu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, złożonego w sprawie rozliczania świadczeń w zakresie okulistyki dla dzieci dla trybu hospitalizacja. Zmiana została zatwierdzona w zarządzeniu nr 119/2017/DSOZ przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2017 roku. Określono warunki podpisywania i realizowania umów w rodzaju leczenie szpitalne. Zarządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2018 roku.