Oddział Dolnośląski        

Oddział Kujawsko-Pomorski      

Oddział Lubelski               

Oddział Łódzki   

Oddział Małopolski        

Oddział Mazowiecki 
     
Oddział Podkarpacki
ZARZĄD:
Przewodniczący Zarządu Podkarpackiego Oddziału PTO:  kol. Klaudiusz GERKE
V-ce Przewodnicząca Zarządu Podkarpackiego Oddziału PTO: kol. Tamara KRYGOWSKA
Skarbnik Zarządu Podkarpackiego Oddziału PTO: kol. Marzena PORZYCKA
Sekretarz Zarządu Podkarpackiego Oddziału PTO: kol. Justyna MAZUR - SAMELA
Członkowie Zarządu Podkarpackiego Oddziału PTO: kol. Dorota WOŁCZAŃSKA i kol. Magdalena ZAMORSKA 

KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Podkarpackiego Oddziału PTO: kol. Anna POPIK - SZYBIST
Członkowie Komisji Rewizyjnej Podkarpackiego Oddziału PTO: kol. Beata PELC i kol. Elżbieta KRAKOWSKA

DELEGACI DO RADY OKULISTÓW POLSKICH:
Przewodniczący Zarządu Podkarpackiego Oddziału PTO:  kol. Klaudiusz GERKE - z urzędu (Statut PTO)
Kierownik Kliniki Okulistyki: kol. Małgorzata MARCZAK - z urzędu (Statut PTO)
Przedstawiciel Ordynatorów: kol. Mariusz SPYRA
Przedstawiciel Lekarzy praktykujących prywatnie: kol. Ewa FUTYMA

Oddział Podlaski     
        
Oddział Pomorski       
   
Oddział Śląski

Oddział Warmińsko-Mazurski    

Oddział Wielkopolski     

Oddział Zachodniopomorski