Oddział Wielkopolski
 
ZARZĄD 2022–2025

Przewodnicząca: dr hab. n. med. Anna Gotz-Więckowska prof. UM 
Zastępca: prof. dr hab. n. med. Marcin Stopa 
Sekretarz: dr n. med. Piotr Rakowicz 
Skarbnik: dr n. med. Agata Brązert 
dr n. med. Marta Pawlak
dr hab. n. med. Iwona Rospond Kubiak
 
KOMISJA REWIZYJNA 2022–2025

lek. Mariusz Herwich
lek. Andrzej Dmitriew
lek. Piotr Schmidt

Oddział Podkarpacki

ZARZĄD

Przewodniczący: dr n. med. Katarzyna Rusin-Kaczorowska    
Z-ca Przewodniczącego: lek. med. Marzena Porzycka
Sekretarz:  lek. med. Paweł Skoblewski 
Skarbnik: lek. med. Anna Popik-Szybist
 
KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: lek. med. Barbara Sabal
Członkowie: lek. med. Beata PELC, lek. med. Andrzej Wysłobodzki 

Oddział Dolnośląski

ZARZĄD

Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Misiuk-Hojło Marta
Z-ca Przewodniczącej: dr Czajor Karolina
Skarbnik: dr Marek Jarosław
Sekretarz: dr Rafalska Agnieszka i dr Dyda Zbigniew

KOMISJA REWIZYJNA

dr Fuchs Beata
dr Galas Jacek
dr Apoznańska Małgorzata

Oddział Kujawsko-Pomorski

ZARZĄD

prof. dr hab. n. med. Kałużny Bartłomiej
dr Petrus Marzena
dr Sikorska Zofia
dr Seredyka-Burduk Małgorzata
dr Mierzejewski Andrzej
dr Burduk Mateusz

KOMISJA REWIZYJNA

dr Suppan Aleksandra
dr Kaszuba-Modrzejewska Magdalena
dr Włodarczyk Albert

Oddział Lubelski 

ZARZĄD

Przewodnicząca: dr hab. n. med. Święch Anna
Zastępca przewodniczącej: dr Wróblewska- Sadowska Ewa
Sekretarz: dr Kłos-Rola Justyna

CZŁONKOWIE

dr Ćwiklińska-Haszcz Agnieszka
dr Rymgayłło-Jankowska Beata
dr hab. n.med. Kosior-Jarecka Ewa

KOMISJA REWIZYJNA

dr Kopacz Marek
dr Pożarowska Dorota
dr Kustra Agnieszka

Oddział Łódzki

ZARZĄD

Przewodnicząca: dr n. med. Arleta Waszczykowska
dr hab. n. med. prof. UM Piotr Loba
dr hab. n. med. Michał Wilczyński
prof. dr hab. n. med. Piotr Jurowski
prof. dr hab. n. med. Wojciech Omulecki
lek. med. Natalia Skuza

KOMISJA REWIZYJNA

dr n. med. Małgorzata Komorowska-Gruntmeyer
dr n. med. Ewa Zamojska
lek. med. Łukasz Konopka

Oddział Małopolski

ZARZĄD

Przewodnicząca: dr hab. n. med. Kubicka-Trząska Agnieszka
Zastępca: dr Markiewicz Anna
Sekretarz: dr Żuber Łaskawiec Katarzyna
Skarbnik: dr Dębicka- Kumela Magdalena
prof. dr hab. n. med. Romanowska-Dixon Bożena
dr Bogdali Anna

KOMISJA REWIZYJNA 

dr Gniadek-Batko Dominika
dr Ożóg-Baran Joanna
dr Kokoszka Aleksandra

Oddział Mazowiecki 

Oddział Podlaski

ZARZĄD

Przewodnicząca: dr med. Joanna Konopińska 
Wiceprzewodnicząca: dr hab. Iwona Obuchowska
Sekretarz: dr med. Agnieszka Budnik

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

prof. dr hab. Alina Bakunowicz Łazarczyk
dr hab. Beata Urban
dr med. Diana Dmuchowska

KOMISJA REWIZYJNA

dr Pietruszyńska Marta
dr Wojnar Małgorzata
dr Sabasińska Marta

Oddział Pomorski

ZARZĄD

Przewodnicząca: dr hab. n. med. Raczyńska Dorota Barbara 
dr Madajewska Grażyna
dr Koberda Mateusz
dr Stodolska-Koberda Urszula
dr Serkies-Minuth Ewelina
dr Łuksza Lucyna

KOMISJA REWIZYJNA

dr Glasner Paulina
dr Król Andrzej
dr Kokot Witold
 
Oddział Śląski

ZARZĄD

dr hab. n. med. Erita Filipek
dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski 
prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek 
dr hab. n. med. Mariola Dorecka 
dr hab. n. med. Dorota Wyględowska-Promieńska
dr Bogumiła Wójcik-Niklewska

KOMISJA REWIZYJNA

dr Wojciech Maruszczyk
dr Agnieszka Urgacz-Lechowicz
dr Iwona Filipecka

Oddział Warmińsko-Mazurski

ZARZĄD:
Przewodniczący: dr n. med. Dominik Zalewski
Zastępca przewodniczącego: dr n.med. Janusz Pieczyński
Sekretarz: dr n.med .Magdalena Gorczyca - Bojko
Skarbnik: dr n.med. Sławomir Zalewski
Członek: lek. Dariusz Wilczek
Członek: dr n. med. Maria Szwajkowska

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący: lek. Agnieszka Osiecka
Członek: lek. Agata Kozłowska
Członek: lek. Agnieszka Kondratowicz

Oddział Zachodniopomorski 

ZARZĄD ZO PTO W SKŁADZIE

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Wojciech Lubiński
Zastępca: dr hab. n. med. Monika Modrzejewska 
Sekretarz: dr n. med. i n. o zdr. Ewelina Lachowicz
Skarbnik: dr n. med. Monika Drobek-Słowik

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

dr n. med. Wojciech Gosławski
dr n. med. Karolina Podborączyńska-Jodko

NA CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ ODDZIAŁU WYBRANO

Przewodnicząca: lek. Beata Kaźmierczak
dr n. med. Marta Kirkiewicz
dr n. med. Kamila Krasodomska