Łódzkie Dni Chirurgii Okulistycznej 21.03.2025

Termin: 21-22 marca 2025 r.
Miejsce: Łódź
Organizator: II Katedra i Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Współorganizator: Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny