XV Sympozjum Stowarzyszenia AMD 19.11.2022

Stowarzyszenie Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem (AMD)
zaprasza na:

XV Sympozjum Stowarzyszenia AMD

Postępy w diagnostyce i terapii chorób siatkówki

19.11.2022
Warszawa