53. Zjazd Okulistów Polskich 09.06.2022

53. Zjazd Okulistów Polskich
Warszawa, 9–11 czerwca 2022 r.