53. Zjazd Okulistów Polskich 09.06.2022

53. Zjazd Okulistów Polskich
Warszawa, 9–11 czerwca 2022 r.Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Okuliści!

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w 53. Zjeździe Okulistów Polskich, który odbędzie się w Warszawie, w dniach 9–11 czerwca 2022 r.

Spotykamy się już od ponad 50 lat, za każdym razem podejmując najważniejsze i najbardziej aktualne tematy z zakresu okulistyki, dyskutując o najnowszych badaniach naukowych, wytycznych, zaleceniach, czy metodach diagnostycznych. W poprzednim roku, który upłynął pod znakiem walki z koronawirusem SARS-CoV-2, mogliśmy się połączyć wirtualnie. Liczymy więc, że w tym roku będą Państwo z nami osobiście na salach wykładowych, by w gronie wybitnych specjalistów dyskutować na tematy dotyczące optymalnych decyzji diagnostycznych i terapeutycznych podejmowanych u pacjentów okulistycznych.

W tym roku tematami przewodnimi w programie naukowym Zjazdu będą: Jaskra, Urazy i ergoftalmologia oraz Epidemiologia.

Tradycyjnie odbędzie się również Sesja Młodych Okulistów, Sesja poświęcona Badaniom Podstawowym i Klinicznym w Okulistyce tzw. PIKO oraz Sesja Varia – zachęcamy do zgłaszania prac.

Mamy nadzieję, że rozbudowany program naukowy oraz liczne atrakcje stolicy skłonią Państwa do osobistego udziału w Zjeździe.


Do zobaczenia w Warszawie!


Prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
Prezes PTO
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon
Prezes Elekt PTO
Wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego