XVI Międzynarodowe Sympozjum Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki – Cornea 2022 31.03.2022

Termin: 31.03.2022–2.04.2022 r. 
Forma wydarzenia: online
Organizator merytoryczny: Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Strona wydarzenia