SOBOTA REZYDENCKA – szkolenie dla lekarzy rezydentów 27.11.2021

Termin: 27. listopada 2021
Organizatorzy:
  • prof. dr hab. Edward Wylęgała (Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, WNM w Zabrzu, ŚUM w Katowicach)
  • dr hab. n. med. Sławomir Teper (Oddział Okulistyczny Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach)
  • dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski (Oddział Okulistyczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu)