4th Kraków-Lublin Ophthalmology Summit – KLOS 2021 03.09.2021

Termin: 3–4.09.2021      

Organizatorzy: Prof. dr hab. Bożena Romanowska-Dixon, Prof. dr hab. Jerzy Mackiewicz

Katedra Okulistyki i Onkologii Okulistycznej UJ CM w Krakowie,

Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Katedry Okulistyki UM w Lublinie

 Zapraszamy na stronę: 

https://klos2021.econgress.pl/  

WYDARZENIE ODBĘDZIE SIĘ  W FORMIE ONLINE!