52. Zjazd Okulistów Polskich 2021 17.06.2021

Termin: 1719.06.2021
Miejsce: Łódź 
Organizator: prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik, prof. dr hab. n. med. Wojciech Omulecki, prof. dr hab. n. med. Piotr Jurowski
Strona wydarzenia: wkrótce