Konferencja Naukowo-Szkoleniowa XI Śląski Meeting Siatkówkowy 26.11.2020

Data: 26–27.11.2020

Miejsce: Katowice

Organizatorzy: prof. dr hab. Edward Wylęgała | dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski | dr hab. n. med. Sławomir Teper

Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | Okulistyczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu | Oddział Okulistyczny Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach