XII Międzynarodowe Sympozjum Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki, Cornea 2020 05.03.2020

Data: 05.03.2020 07.03.2020

Miejsce: Wisła

Organizator: prof. dr hab. Edward Wylęgała

Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | Oddział Okulistyczny Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach.