XLIX Zjazd Okulistów Polskich 2018 07.06.2018

Zapraszamy na XLIX Zjazd Okulistów Polskich - jedyną oficjalną konferencję Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Data:
7-9.06.2018 r.

Miejsce:
Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice

Organizator:
Zarząd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
prof. Iwona Grabska-Liberek

Przewodnicząca Komitetu Naukowego:
prof. Ewa Mrukwa-Kominek