Ophthalmology in Practice 2017 01.12.2017

Szanowni Koledzy, zapraszamy Państwa na następną konferencję „Ophthalmology in Practice”.

Komitet Naukowy:
Przewodnicząca:
prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek
kierownik Kliniki Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Członkowie:
prof. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik 
kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki, I Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Jacek Szaflik 
kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr n. med. Agnieszka Samsel
ordynator Oddziału Okulistycznego, Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie

Patronat merytoryczny i nadzór naukowy:
Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Katedra i Klinika Okulistyki, I Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Katedra i Klinika Okulistyki, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Oddział Okulistyczny, Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie

Organizator wykonawczy:
Wydawnictwo Termedia

Link do strony konferencji, kliknij tutaj.