XLVIII Zjazd Okulistów Polskich 2017 08.06.2017

Zapraszamy na XLVIII Zjazd Okulistów Polskich - jedyną oficjalną konferencję Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Miejsce:
Kraków

Organizator:
Zarząd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
prof. Iwona Grabska-Liberek

Vice Przewodnicząca 
prof. Bożena Romanowska-Dixon

Vice Przewodnicząca
dr Agnieszka Kubicka-Trząska

Przewodnicząca Komitetu Naukowego
prof. Bożena Romanowska-Dixon

Data:
8-10.06.2017 r.

Oficjalna strona zjazdu:

Możliwość zgłaszania tematów na kursy (10.06.2017):
do 31.03.2017

Możliwość zgłaszania tematów prac (abstrakty):
do 16.04.2017

Tematyka Zjazdu PTO, sekcje:
  • Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej
  • Elektrofizjologii i Neurookulistyki
  • Okulistyki Dziecięcej i Strabologii
  • + tematy onkologiczne
Podczas Zjazdu odbędzie się także sesja ortoptyczna, pielęgniarska i szkoleniowa dla młodych okulistów.