• Farmakoterapia jaskry: dokonania w ostatnim 20-leciu i perspektywy na przyszłość
  Farmakoterapia jaskry: dokonania w ostatnim 20-leciu i perspektywy na przyszłość
  Farmakoterapia jaskry: dokonania w ostatnim 20-leciu i perspektywy na przyszłość
  Algorytmy postępowania | 07.07.2016
 • Witrektomia. Usunięcie macular pucker.
  Witrektomia. Usunięcie macular pucker.
  Witrektomia. Usunięcie macular pucker.
  Techniki operacyjne | 04.07.2016
 • Jaskra normalnego ciśnienia jako choroba autoimmunologiczna?
  Jaskra normalnego ciśnienia jako choroba autoimmunologiczna?
  Jaskra normalnego ciśnienia jako choroba autoimmunologiczna?
  Algorytmy postępowania | 29.06.2016
 • Rehabilitacja wzrokowa - aktualny stan wiedzy
  Rehabilitacja wzrokowa - aktualny stan wiedzy
  Rehabilitacja wzrokowa - aktualny stan wiedzy
  Materiały pokonferencyjne | 23.06.2016
 • Terapia jaskry - aktualne wytyczne. Cz. 2
  Terapia jaskry - aktualne wytyczne. Cz. 2
  Terapia jaskry - aktualne wytyczne. Cz. 2
  Algorytmy postępowania | 16.06.2016
 • Terapia jaskry - aktualne wytyczne. Cz. 1.
  Terapia jaskry - aktualne wytyczne. Cz. 1.
  Terapia jaskry - aktualne wytyczne. Cz. 1.
  Algorytmy postępowania | 16.06.2016
 • Porównanie czterech metod operacyjnych leczenia odwarstwienia siatkówki w oczach pseudofakijnych i afakijnych – wieloośrodkowe badanie kliniczne [Streszczenie]
  Porównanie czterech metod operacyjnych leczenia odwarstwienia siatkówki w oczach pseudofakijnych i afakijnych – wieloośrodkowe badanie kliniczne [Streszczenie]
  Porównanie czterech metod operacyjnych leczenia odwarstwienia siatkówki w oczach pseudofakijnych i afakijnych – wieloośrodkowe badanie kliniczne [Streszczenie]
  Przegląd prasy | 13.06.2016
 • Keratomalacje w chorobach o podłożu autoimmunologicznym
  Keratomalacje w chorobach o podłożu autoimmunologicznym
  Przegląd prasy | 13.06.2016
 • Podawanie leku bevacizumab pacjentom z retinopatią cukrzycową proliferacyjną przed planowanym zabiegiem witrektomii
  Podawanie leku bevacizumab pacjentom z retinopatią cukrzycową proliferacyjną przed planowanym zabiegiem witrektomii
  Materiały pokonferencyjne | 09.06.2016
 • Nowe podejście do oceny jakości filmu łzowego u użytkowników soczewek kontaktowych
  Nowe podejście do oceny jakości filmu łzowego u użytkowników soczewek kontaktowych
  Przegląd prasy | 06.06.2016