Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem opisującym zastosowanie kliniczne badań elektrofizjologicznych narządu wzroku.

zatwierdzone przez prof. A. P. Tormene - Przewodniczącą Międzynarodowego Stowarzyszenia Klinicznej Elektrofizjolgii Widzenia (International Society for Clinical Electrophysiology of Vision – ISCEV)

Główne wskazania do zastosowania badań elektrofizjologicznych:

• zaburzenia widzenia przy braku zmian w innych badaniach okulistycznych

• obniżenie ostrości wzroku lub zaburzenia widzenia nocnego przy braku lub niespecyficznych zmianach obrazu dna oka lub nerwu wzrokowego

• zmiany w polu widzenia o nieznanej etiologii

Rodzaje badań elektrofizjologicznych zgodnie z standardami ISCEV:

1. Elektro-okulogram (EOG)

2. Elektroretinogram stymulowany błyskiem (ERG)

3. Elekroretinogram stymulowany wzorcem (PERG)

4. Elektroretinogram wieloogniskowy (mfERG)

5. Wzrokowe potencjały wywołane (VEP)

a. wzrokowe potencjały wywołane stymulowane wzorcem (PVEP)

b. wzrokowe potencjały wywołane stymulowane błyskiem (FVEP)

c. wieloogniskowe wzrokowe potencjały wywołane (mfVEP)

Piśmiennictwo:

Heckenlively JR, Arden G.: Principles and Practice of Clinical Electrophysiology of Vision (Second edition 2006)

Miyake, Yozo Electrodiagnosis of Retinal Disease, 2006,

Constable PA, Bach M, Frishman L, Jeffrey BG, Robson AG (2017) ISCEV Standard for Clinical Electro-oculography (2017 update). Doc Ophthalmol 134(1):1–9

McCulloch DL, Marmor MF, Brigell MG, Hamilton R, Holder GE, Tzekov R, Bach M (2015) ISCEV Standard for full-field clinical electroretinography (2015 update). Doc Ophthalmol 130:1–12

Bach M, Brigell MG, Hawlina M, Holder GE, Johnson MA, McCulloch DL, Meigen T, Viswanathan S (2013) ISCEV standard for clinical pattern electroretinography (PERG) – 2012 update. Doc Ophthalmol 126:1–7

Hood DC, Bach M, Brigell M, Keating D, Kondo M, Lyons JS, Marmor MF, McCulloch DL, Palmowski-Wolfe AM (2012) ISCEV Standard for clinical multifocal electroretinography (2011 edition). Doc Ophthalmol 124:1–13

Odom JV, Bach M, Brigell M, Holder GE, McCulloch DLL, Mizota A, Tormene AP (2016) ISCEV standard for clinical visual evoked potentials – (2016 update). Doc Ophthalmol 133(1):1–9

Palacz O., Lubiński W., Penkala K. Elektrofizjologiczna diagnostyka kliniczna układu wzrokowego. Oftal, Warszawa 2003

Gosławski W, Lubiński W:Badania elektrofizjologiczne w okulistycznej praktyce klinicznej Część I Diagnostyka nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej. Program edukacyjny Kompedium Okulistyki, zeszyt 2'2016 (34).

Gosławski W, Lubiński W: Badania elektrofizjologiczne w okulistycznej praktyce klinicznej Część II Diagnostyka nabłonka barwnikowego i siatkówki. Program edukacyjny Kompedium Okulistyki, zeszyt 3'2016 (35).

Gosławski W, Lubiński W: Zastosowania badań elektrofizjologicznyc