Zabieg wykonano u 70-let­niej pa­cjent­ki po ura­zie tę­pym.