Badanie wzrokowych potencjałów wywołanych jest jedną z niewielu obiektywnych metod badania wzroku pacjenta poprzez rejestrację potencjałów elektrycznych powstających podczas przechodzenia sygnałów od siatkówki do mózgu drogą wzrokową. Na filmie zobaczycie Państwo jak przeprowadzić takie badanie krok po kroku, również w wersji On-Off przeznaczonej dla dzieci i w wersji wielokanałowej.