• Zakrzep żyły środkowej siatkówki - zastrzyk, operacja czy postępowanie łączone?
  Zakrzep żyły środkowej siatkówki - zastrzyk, operacja czy postępowanie łączone?
  Zakrzep żyły środkowej siatkówki - zastrzyk, operacja czy postępowanie łączone?
  Archiwum webinarów | 11.10.2018
 • Ocena znaczenia zmian torbielowatych po operacyjnym leczeniu błony nasiatkówkowej.
  Ocena znaczenia zmian torbielowatych po operacyjnym leczeniu błony nasiatkówkowej.
  Ocena znaczenia zmian torbielowatych po operacyjnym leczeniu błony nasiatkówkowej.
  Przegląd prasy | 14.07.2016
 • Witrektomia. Usunięcie macular pucker.
  Witrektomia. Usunięcie macular pucker.
  Witrektomia. Usunięcie macular pucker.
  Techniki operacyjne | 04.07.2016
 • Porównanie czterech metod operacyjnych leczenia odwarstwienia siatkówki w oczach pseudofakijnych i afakijnych – wieloośrodkowe badanie kliniczne [Streszczenie]
  Porównanie czterech metod operacyjnych leczenia odwarstwienia siatkówki w oczach pseudofakijnych i afakijnych – wieloośrodkowe badanie kliniczne [Streszczenie]
  Porównanie czterech metod operacyjnych leczenia odwarstwienia siatkówki w oczach pseudofakijnych i afakijnych – wieloośrodkowe badanie kliniczne [Streszczenie]
  Przegląd prasy | 13.06.2016
 • Podawanie leku bevacizumab pacjentom z retinopatią cukrzycową proliferacyjną przed planowanym zabiegiem witrektomii
  Podawanie leku bevacizumab pacjentom z retinopatią cukrzycową proliferacyjną przed planowanym zabiegiem witrektomii
  Materiały pokonferencyjne | 09.06.2016
 • Zastosowanie mikroperymetrii do oceny zmian czułości siatkówki w patologiach tylnego bieguna gałki ocznej – doniesienia wstępne
  Zastosowanie mikroperymetrii do oceny zmian czułości siatkówki w patologiach tylnego bieguna gałki ocznej – doniesienia wstępne
  Zastosowanie mikroperymetrii do oceny zmian czułości siatkówki w patologiach tylnego bieguna gałki ocznej – doniesienia wstępne
  Materiały pokonferencyjne | 24.05.2016
 • Zastosowanie mikroperymetrii do analizy zmian czynnościowych plamki u chorych leczonych witrektomią z powodu otworu w plamce – doniesienia wstępne
  Zastosowanie mikroperymetrii do analizy zmian czynnościowych plamki u chorych leczonych witrektomią z powodu otworu w plamce – doniesienia wstępne
  Zastosowanie mikroperymetrii do analizy zmian czynnościowych plamki u chorych leczonych witrektomią z powodu otworu w plamce – doniesienia wstępne
  Materiały pokonferencyjne | 14.05.2016
 • Zastosowanie badania optycznej koherentnej tomografii (OCT) w ocenie siatkówki oraz nerwu wzrokowego u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (SM)
  Zastosowanie badania optycznej koherentnej tomografii (OCT) w ocenie siatkówki oraz nerwu wzrokowego u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (SM)
  Materiały pokonferencyjne | 11.05.2016
 • Krwotok pod błoną graniczną wewnętrzną siatkówki – przyczyny, diagnostyka i leczenie
  Krwotok pod błoną graniczną wewnętrzną siatkówki – przyczyny, diagnostyka i leczenie
  Przegląd prasy | 04.05.2016
 • Wirtualne mapy błony granicznej tylnej ciała szklistego - precyzyjne narzędzie do badania interfejsu szklistkowo-plamkowego
  Wirtualne mapy błony granicznej tylnej ciała szklistego - precyzyjne narzędzie do badania interfejsu szklistkowo-plamkowego
  Materiały pokonferencyjne | 28.04.2016