AngioOCT umożliwia natychmiastowe uzyskanie obrazu bez konieczności podania kontrastu, może być wykonywane jako część rutynowego badania OCT, w tym również do monitorowania pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi.