W przebiegu zwyrodnienia barwnikowego siatkówki, częstym objawem są zmiany w okolicy plamkowej. Badanie OCT umożliwia wczesne wykrycie zmian w siatkówce.