OCT i Angio-OCT są metodami umożliwiającymi obrazowanie chorób siatkówki w tym dystrofii na rożnych poziomach siatkówki. To badania nieinwazyjne i powtarzalne.