Optyczna koherentna tomografia jest skuteczną metodą obrazowania i wykrywania zamknięcia kąta przesączania. Istnieje istota statystycznie korelacja między szerokością kąta a grubością rogówki (r=0,22) oraz szerokością kąta a wiekiem (r=-0,23).