Zanim przedstawimy pacjentów, chciałabym zwrócić uwagę na kilka aspektów w gabinecie lekarza okulisty. Najpierw zastanawiamy się, czy pacjent spełnia kryteria rozpoznania jaskry i jaki jest patomechanizm choroby. Czy jaskra występuje jako jednostka pierwotna czy jest wtórna do innych chorób? Czy choroba w istotny sposób wpływa na komfort widzenia i życia pacjenta? Bardzo ważne jest też ustalenie, czy istnieje ryzyko progresji, a jeśli tak, to jakie jest przewidywane tempo progresji? I w końcu leczenie - musimy wziąć pod uwagę indywidualne potrzeby pacjenta i od tego uzależnić rozpoczęcie leczenia farmakoterapią, laseroterapią czy chirurgicznie.

Instrukcja zabawy edukacyjnej "Wirtualny pacjent"

  1. Aby wziąć udział w quizie, zaloguj się.
  2. Aby odebrać certyfikat, rozwiąż wszystkie 3 przypadki z danego cyklu.
  3. Możliwość wygenerowania certyfikatu pojawi się, gdy uzyskasz co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi w postaci przycisku "Wygeneruj certyfikat".
  4. Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk "Odpowiedz jeszcze raz". Możesz ponownie przystąpić do programu i poprawić wynik.
  5. Aktualnie dostępne odcinki:

CYKL 1

Odwarstwienie siatkówki i cukrzyca - Przypadek 1 >>>

Odwarstwienie siatkówki i cukrzyca - Przypadek 2 >>>

Odwarstwienie siatkówki i cukrzyca - Przypadek 3 >>>

CYKL 2

Torbielowaty obrzęk plamki - Przypadek 1 >>>

Torbielowaty obrzęk plamki - Przypadek 2 >>>

Torbielowaty obrzęk plamki - Przypadek 3 >>>