Czy wiesz, u których pacjentów w przypadku neuropatii jaskrowej badanie PhNR wykaże dobrą czułość i specyficzność testu? Zobacz więcej w prezentacji