Na przełomie XX i XXI wieku nastąpił znaczący postęp w farmakoterapii jaskry. Dziś możemy już mówić o nowych, obiecujących lekach, które zwiększają odpływ cieczy wodnistej drogą konwencjonalną poprzez relaksację beleczkowania. Przykładem takich leków, są ripasudil – inhibitor Rho kinazy (ROCK inhibitor) i netarsudil – ROCK inhibitor w połączeniu z blokerem transportu noradrenaliny. Netarsudil dodatkowo hamuje produkcję cieczy wodnistej wskutek hamowania działania noradrenaliny. Jest także odpowiedzialny, za redukowanie ciśnienia w żyłach nadtwardówki.

Ripasudil jest już zarejestrowany w Japonii w leczeniu jaskry. Jest pierwszym inhibitorem Rho-kinazy i obniża IOP o ok. 3 mmHg, dzięki zwiększeniu odpływu cieczy wodnistej drogą konwencjonalną poprzez relaksację beleczkowania, posiada dobry profil bezpieczeństwa, może wywoływać jedynie przekrwienie spojówek.

Poniżej prezentujemy listę wszystkich leków, które są jeszcze w trakcie badań


Farmakoterapia przyszłości

Ripasudil (Glanatec) – lek zarejestrowany w Japonii

 • jest to pierwszy inhibitor Rho-kinazy,
 • obniża IOP o ok. 3 mmHg, dzięki zwiększeniu odpływu cieczy wodnistej drogą konwencjonalną poprzez relaksację beleczkowania,
 • posiada dobry profil bezpieczeństwa, może wywoływać jedynie przekrwienie spojówek.


Leki w trakcie badań

Netarsudil (AR-13324)

 • jest to inhibitor Rho-kinazy oraz bloker transportu noradrenaliny,
 • obniża IOP o ok. 37% w stosunku do ciśnienia wyjściowego, poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej drogą konwencjonalną, redukcję ciśnienia w żyłach nadtwardówki oraz hamowanie produkcji cieczy wodnistej,
 • również wywołuje przekrwienie spojówek.

Lek złożony Netarsudil/latanoprost (Roclatan)

Latanoprostene bunod

 • analog prostaglandyny będący donorem tlenku azotu,
 • tlenek azotu powoduje obniżenie IOP i reguluje przepływ krwi w gałce ocznej, dzięki czemu lek ten skuteczniej obniża IOP niż same analogi prostaglandyn.

Trabodenoson (INO-8875)

 • agonista receptora adenozynowego A1,
 • obniża IOP o ok. 4 mmHg, poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej poprzez beleczkowanie.

DE-117 i ONO-9054

 • agoniści receptorów prostanoidowych typu Ep2 i Ep3,
 • obniżają IOP o ok. 28-29 % w stosunku do ciśnienia wyjściowego, poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej drogą konwencjonalną oraz przez beleczkowanie.

Bamosiran (SYL040012)

 • fragment RNA będący antagonistą receptora β2-adrenergicznego,
 • obniża IOP przez hamowanie produkcji cieczy wodnistej,
 • posiada dobry profil bezpieczeństwa, działa jedynie w gałce ocznej eliminując tym samym potencjalne ogólnoustrojowe działania niepożądane, będące ograniczeniem w stosowaniu nieselektywnych β-blokerów.

Implant do komory przedniej z uwalnianym bimatoprostem

 • uwalnia lek do 6 miesięcy po podaniu.

ENV515

 • implant do komory przedniej z uwalnianym trawoprostem.

Zatyczka do punktów łzowych zawierająca trawoprost

 • obniżenie IOP o 24% po 10 dniach i 15.6% po 30 dniach od wprowadzenia zatyczki.

Pierścień zawierający bimatoprost

 • umieszczony w załamkach spojówki obniża IOP o ok. 3-6 mmHg,
 • działa przez 6 miesięcy,
 • profil bezpieczeństwa porównywalny do bimatoprostu w kroplach.