Z prof. Richardem Abbottem rozmawiamy o rejestracji AAO IRIS (Intelligent Research in Sight) i najbardziej interesujących tematach AAO.