Film przedstawia operację prawego oka u 54-letniego pacjenta z wszczepioną soczewką fakijną (długość gałki ocznej - 31,94 mm) i zaćmą. 

Decyzję o usunięciu soczewki fakijnej podjęto w oparciu o obraz kliniczny i wynik badania UBM, gdzie stwierdzono obwodowy kontakt implantu z rogówką. Przednia powierzchnia implantu fakijnego znajdowała się w odległości 1,34 mm od rogówki.

W wywiadzie stan po obustronnym wszczepieniu soczewek fakijnych i irydotomiach wykonanych w innym ośrodku. Cztery miesiące wcześniej usunięto soczewkę fakijną i wszczepiono implant tynokomorowy w oku lewym (długość gałki ocznej - 31,58 mm).

Najlepsza skorygowana ostrość wzroku w oku prawym przed operacją wynosiła 0,4 cc -1,0 Dsph, a 4 tygodnie po operacji 0,7 cc -1,0 Dsph.

Miejscowy stan pooperacyjny dobry. Podczas trzymiesięcznej obserwacji nie zanotowano wzmożonego odczynu zapalnego ani podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego.