Zapraszamy do zapoznania się z analizą wyników operacji usunięcia zaćmy z uwzględnieniem zależności pomiędzy występowaniem pooperacyjnego infekcyjnego zapalenia wnętrza gałki ocznej, a chirurgicznymi czynnikami ryzyka.


Journal of Cataract & Refractive Surgery, 2017, 43, 1399-1405. doi: 10.1016/j.jcrs.2017.08.009.
Endophthalmitis after cataract surgery: Effect of behind-the-lens washout
Oshika T, Ohashi Y

Cel:

Analiza wyników operacji usunięcia zaćmy ze szczególnym uwzględnieniem związku pomiędzy chirurgicznymi czynnikami ryzyka a występowaniem pooperacyjnego infekcyjnego zapalenia wnętrza gałki ocznej.

Metody:

Prospektywna analiza serii przypadków. W badaniu wzięły udział 93 ośrodki chirurgiczne w Japonii. Włączane do badania były oczy, które były zakwalifikowane do operacji usunięcia zaćmy od 20 stycznia do 30 września 2014 i miały przeprowadzony zabieg fakoemulsyfikacji z implantacją jednoczęściowej, hydrofobowej, akrylowej, zwijalnej soczewki wewnątrzgałkowej. Pacjenci byli objęci dwumiesięczną obserwacją.

Wyniki:

Z 9720 oczu zakwalifikowanych do badania, 9100 (93,6%) zgłosiło się na wszystkie badania kontrolne podczas 2-miesięcznego okresu obserwacji. Stwierdzono 3 przypadki (0,033%) infekcyjnego zapalenia wnętrza gałki ocznej. Częstość występowania zapalenia wnętrza gałki ocznej była istotnie statystycznie związana z metodami usuwania wiskoelastyku po implantacji soczewki wewnątrzgałkowej. Podczas analizy retrospektywnej, częstość zapalenia wnętrza gałki ocznej w przypadkach z płukaniem za implantem  wynosiła 0%, a w przypadkach bez płukania za implantem wynosiła  0.084%. Różnicą pomiędzy tymi 2 metodami była istotna statystycznie  (p=.05, dokładny test Fishera). Występowanie infekcyjnego zapalenia wnętrza gałki ocznej nie korelowało z żadnym innym analizowanym czynnikiem ryzyka związanym z pacjentem lub metodą operacyjną.

Wnioski:

Technika płukania za implantem w celu oczyszczenia torebki soczewki z wiskoelastyku w sposób istotny statystycznie zredukowała częstość występowania zapalenia wnętrza gałki ocznej.


Oryginalny tekst

Journal of Cataract & Refractive Surgery, Journal of Cataract & Refractive Surgery, 2017, 43, 1399-1405. doi: 10.1016/j.jcrs.2017.08.009.

Oshika T, Ohashi Y


Purpose

To analyze the outcomes of cataract surgery with emphasis on the relationship between surgery-related factors and the incidence of postoperative infectious endophthalmitis.


Methods

Prospective case series Ninety-three surgical sites in Japan. Eyes that were scheduled to have cataract surgery from January 20 to September 30, 2014, were included. Phacoemulsification and implantation of a single-piece hydrophobic acrylic foldable intraocular lens (IOL) were performed. Patients were followed for 2 months.


Results

Of the 9720 eyes enrolled, 9100 (93.6%) completed a 2-month follow-up. Three cases (0.033%) developed infectious endophthalmitis (95% confidence interval [CI], 0.000-0.070). The incidence of endophthalmitis was significantly associated with the removal method of ophthalmic viscosurgical devices (OVDs) after IOL implantation. The incidences of endophthalmitis in cases with and without the behind-the-lens technique were 0% (0/6147; 95% CI, 0%) and 0.084% (3/3570; 95% CI, 0.000-0.179), respectively, with a significant difference between them (P = .050, Fisher exact test). The incidence of infectious endophthalmitis did not correlate with any other patient-related and surgery-related factors.


Conclusion

The behind-the-lens technique to wash and clear the capsular bag for OVD removal significantly reduced the incidence of infectious endophthalmitis.