W badaniu wzięło udział 96 pacjentów (96 oczu). Średnie IOP wzrosło w 3, 5 oraz 7 godzinie pooperacyjnie w obu grupach. W 1 godzinie oraz 3 godzinie pooperacyjnej IOP było znacząco niższe w grupie „podania przedoperacyjnego” niż w dwóch pozostałych grupach podania „pooperacyjnego” oraz „bez podania” (P ≤ .001). W 5, 7 oraz 24 godzinie pooperacyjnej IOP było w sposób istotny statystycznie niższe w grupach „podania przedoperacyjnego” oraz „podania pooperacyjnego” niż grupie „bez podania” (P ≤. 045). Wzrost IOP powyżej 25 mmHg występował rzadziej w grupie „podania przedoperacyjnego” niż w pozostałych grupach (P = .038)

Hayashi K, Yoshida M, Sato T, Manabe SI, Yoshimura K.: 

Intraocular pressure elevation after cataract surgery and its prevention by oral acetazolamide in eyes with pseudoexfoliation syndrome, 

Journal of Cataract & Refractive Surgery 

2018 Mar 7. pii: S0886-3350(18)30128-7. doi: 10.1016/j.jcrs.2017.11.017. [Epub ahead of print]


Cel

Zbadanie czy ciśnienie wewnątrzgałkowe (intraocular presure, IOP) wzrasta natychmiast po operacji usunięcia zaćmy w oczach z zespołem pseudoeksfoliacji (PEX) oraz analiza czy doustnie podawany acetazolamid może zapobiegać wzrostowi IOP.

Metody

Prospektywna analiza serii przypadków. Badanie wykonane w szpitalu okulistycznym  Hayashi  w mieście Fukuoka w Japonii. Pacjenci z zespołem PEX zakwalifikowani do operacji fakoemulsyfikacji zaćmy byli losowo przyporządkowani do 1 z 3 grup:

  1. Otrzymywała doustnie acetazolamid 1 godzinę przedoperacyjnie (grupa „podawania przedoperacyjnego”).
  2. Otrzymywała acetazolamid 3 godziny pooperacyjnie (grupa „podawania pooperacyjnego”) oraz 3. nie otrzymywała acetazolamidu w ogóle (grupa „bez podania”). IOP było mierzone przy użyciu tonometru impresyjnego 1 godzinę przedoperacyjnie, tuż po zakończeniu zabiegu operacyjnego oraz w 1,3,5,7 i 24 godzinie pooperacyjnej.

Wyniki

W badaniu wzięło udział 96 pacjentów (96 oczu).  Średnie IOP wzrosło w 3, 5 oraz 7 godzinie pooperacyjnie w obu grupach. W 1 godzinie oraz 3 godzinie pooperacyjnej IOP było znacząco niższe w grupie „podania przedoperacyjnego” niż w dwóch pozostałych grupach podania „pooperacyjnego” oraz „bez podania” (P ≤ .001). W 5, 7 oraz 24 godzinie pooperacyjnej IOP było w sposób istotny statystycznie niższe w grupach „podania przedoperacyjnego” oraz „podania pooperacyjnego” niż grupie „bez podania” (P ≤. 045). Wzrost IOP powyżej 25 mmHg występował rzadziej w grupie „podania przedoperacyjnego” niż w pozostałych grupach (P = .038)

Wnioski

W oczach z zespołem PEX ciśnienie wewnątrzgałkowe wzrosło w 3, 5 oraz 7 godzinie po operacji usunięcia zaćmy. Doustne podanie acetazolamidu 1 godzinę przedoperacyjnie zredukowało wzrost IOP we wszystkich pomiarach przeprowadzonych podczas 24 godzinnej obserwacji. Acetazolamid podawany 3 godziny pooperacyjnie wywołał obniżenie IOP dopiero 5 godzin pooperacyjnie i utrzymywał swoje działanie do końca okresu obserwacji.


Oryginalny tekst

Hayashi K, Yoshida M, Sato T, Manabe SI, Yoshimura K.: 

Intraocular pressure elevation after cataract surgery and its prevention by oral acetazolamide in eyes with pseudoexfoliation syndrome, 

Journal of Cataract & Refractive Surgery 

2018 Mar 7. pii: S0886-3350(18)30128-7. doi: 10.1016/j.jcrs.2017.11.017. [Epub ahead of print]

Purpose

To examine whether intraocular pressure (IOP) increases immediately after cataract surgery in eyes with pseudoexfoliation (PXF) syndrome and to assess whether orally administered acetazolamide can prevent the IOP elevation.

Methods 

Prospective case series. From the Hayashi Eye Hospital, Fukuoka, Japan. Patients with PXF syndrome scheduled for phacoemulsification were randomly assigned to 1 of 3 groups: (1) oral acetazolamide administered 1 hour preoperatively (preoperative administration group), (2) administered 3 hours postoperatively (postoperative administration group), and (3) not administered (no administration group). The IOP was measured using a rebound tonometer 1 hour preoperatively, upon completion of surgery, and at 1, 3, 5, 7, and 24 hours postoperatively.

Results

The study comprised 96 patients (96 eyes). The mean IOP increased at 3, 5, and 7 hours postoperatively in all groups. At 1 hour and 3 hours postoperatively, the IOP was significantly lower in the preoperative administration group than in the postoperative group and no administration group (P ≤ .001). At 5, 7, and 24 hours postoperatively, the IOP was significantly lower in the preoperative group and postoperative administration group than in the no administration group (P ≤. 045). An IOP spike higher than 25 mm Hg occurred less frequently in the preoperative administration group than in the postoperative administration group and the no administration group (P = .038).

Conclusion

Intraocular pressure increased at 3, 5, and 7 hours after cataract surgery in eyes with PXF syndrome. Oral acetazolamide administered 1 hour preoperatively reduced the IOP elevation throughout the 24-hour follow-up; acetazolamide administered 3 hours postoperatively reduced the elevation at 5 hours postoperatively and thereafter.