Zabiegi refrakcyjne SMILE wykazały efektywność, bezpieczeństwo, przewidywalność i stabilność w krótkowzroczności niskiej, średniej i wysokiej. Tendencja w kierunku niedokorygowania w grupie pacjentów z wysoką krótkowzrocznością sugeruje, że należy zmodyfikować obliczenia przed procedurą SMILE w grupie pacjentów z wysoką krótkowzrocznością. Sprawdź, na jakiej podstawie sformułowano takie wnioski...

Wyniki czynnościowe i refrakcyjne zabiegów SMILE (small incision lenticule exraction) w małej, średniej i wysokiej krótkowzroczności: wyniki po 3 miesiącach. 

Journal of Cataract & Refractive Surgery, 2017, 43, 459-465.Visual and refractive outcomes of small-incision lenticule extraction in mild, moderate, and high myopia: Six-month results.

Torky MA 1, Alzafiri YA 2.

1. From the Department of Ophthalmology (Torky), Faculty of Medicine, Mansoura University, Mansoura, Egypt; Department of Ophthalmology (Alzafiri), Dar Al-Shifa Hospital, Hawally, Kuwait. Electronic address: magda_turkey@yahoo.com.

2. From the Department of Ophthalmology (Torky), Faculty of Medicine, Mansoura University, Mansoura, Egypt; Department of Ophthalmology (Alzafiri), Dar Al-Shifa Hospital, Hawally, Kuwait.

Cel:

Ocena efektywności, bezpieczeństwa i stabilności zabiegów SMILE w niskiej, średniej i wysokiej krótkowzroczności.

Metody:

Prospektywne badanie serii przypadków. Oczy osób poddanych zabiegowi refrakcyjnemu SMILE były kwalifikowane w zależności od ekwiwalentu sferycznego do grupy z niską krótkowzrocznością (ekwiwalent sferyczny od -1,0 Dsph do -3,0 Dsph), średnią krótkowzrocznością (ekwiwalent sferyczny od -3,25 Dsph do -6,0 Dsph) oraz grupy z wysoką krótkowzrocznością (ekwiwalent sferyczny od -6,25 Dsph do -10,0 Dsph). Wszyscy pacjenci byli badani 6 miesięcy pooperacyjnie.

Wyniki:

Grupa pacjentów z niską krótkowzrocznością liczyła 94 oczy, średnią - 95 oczu, wysoką - 85 oczu. Wykazano istotną statystycznie poprawę ostrości wzroku zarówno skorygowanej jak i nieskorygowanej do dali, a także zmniejszenie wady sferycznej, cylindrycznej i ekwiwalentu sferycznego we wszystkich grupach 6 miesięcy pooperacyjnie.

Różnice pomiędzy wszystkimi grupami w pooperacyjnej nieskorygowanej ostrości wzroku do dali, wadzie sferycznej jak również w ekwiwalencie sferycznym były istotne statystycznie, jednakże nie było istotnej statystycznie różnicy w najlepiej skorygowanej ostrości wzroku do dali, wadzie cylindrycznej, efektywności i bezpieczeństwa.

Różnice pomiędzy planowanym ekwiwalentem sferycznym, a osiągniętym ekwiwalentem sferycznym  wynosiły odpowiednio 0.12 Dsph ± 0.14 w grupie z niską krótkowzrocznością, -0.18 ± 0.02 Dsph w grupie ze średnią krótkowzrocznością oraz -0.60 ± 0.03 D w grupie z wysoką krótkowzrocznością. Ekwiwalenty sferyczne nie zmieniły się w sposób istotny statystycznie po 3 i 6 miesiącach po zabiegu refrakcyjnym SMILE.

Wnioski:

Zabiegi refrakcyjne SMILE wykazały efektywność, bezpieczeństwo, przewidywalność i stabilność  w krótkowzroczności niskiej, średniej i wysokiej.

Tendencja w kierunku niedokorygowania w grupie pacjentów z wysoką krótkowzrocznością sugeruje, że należy zmodyfikować obliczenia przed procedurą SMILE w grupie pacjentów z wysoką krótkowzrocznością. 


Abstract

PURPOSE:

To evaluate the efficacy, safety, predictability, and stability of small-incision lenticule extraction in low, moderate, and high myopia.

METHODS:

Prospective case series.  Eyes were divided into a low myopia group (spherical equivalent [SE] refraction -1.00 to -3.00 diopters [D]), moderate myopia group (SE refraction of -3.25 to -6.00 D), and high myopia group (SE refraction -6.25 to -10.00 D). Small-incision lenticule extraction surgery was performed, and outcomes were reported 6 months postoperatively.

RESULTS:

The low myopia group comprised 94 eyes; the moderate myopia group, 95 eyes; and the high myopia group, 85 eyes. There was significant improvement in uncorrected (UDVA) and corrected (CDVA) distance visual acuities, sphere, cylinder, and SE in all groups 6 months postoperatively. The difference in postoperative UDVA, sphere, and SE was statistically significant between the low and moderate myopia groups and the high myopia group; however, there was no difference in the CDVA, cylinder, efficacy, or safety indices. The difference between the attempted SE and achieved SE correction was 0.12 D ± 0.14 (SD) in the low myopia group, -0.18 ± 0.02 D in the moderate myopia group, and -0.60 ± 0.03 D in the high myopia group. There was no statistically significant change in the postoperative SE in any group at 3 months or 6 months.

CONCLUSIONS:

Small-incision lenticule extraction showed acceptable efficacy, safety, predictability, and stability in low, moderate, and high myopia. The tendency toward undercorrection in the high myopia group suggests the need to modify the nomograms of small-incision lenticule extraction in highly myopic patients.