Celem badania było zbadanie współczynnika zamknięcia pierwotnego pełnościennego otworu w plamce po zastosowaniu tamponady wewnątrzgałkowej powietrzem połączonej z wymuszonym ułożeniem pacjenta w pozycji innej niż na wznak.

Retina: 2017, 37, 1750–1756

Air tamponade combined with nonsupine positioning in macular hole surgery for pseudophakic eyes

Forsaa V. A. MD1,2; Krohn J. MD, PhD2,3

1Department of Ophthalmology, Stavanger University Hospital, Stavanger, Norway;

2Department of Clinical Medicine, Section of Ophthalmology, University of Bergen, Bergen, Norway; and

3Department of Ophthalmology, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway.

Streszczenie:

Cel: 

Zbadanie współczynnika zamknięcia pierwotnego pełnościennego otworu w plamce po zastosowaniu tamponady wewnątrzgałkowej powietrzem połączonej z wymuszonym ułożeniem pacjenta w pozycji innej niż na wznak ( NSP - nonsupine positioning).

Materiał i metody: 

Przeprowadzono prospektywne badanie pacjentów z pełnościennym otworem w plamce, u których wykonano witrektomię przez pars plana z „peelingiem” błony granicznej wewnętrznej oraz tamponadę wewnątrzgałkową  powietrzem, połączoną z trzydniowym, wymuszonym ułożeniem typu NSP pacjenta. Skuteczność zabiegu oceniano po 6 miesiącach na podstawie wystąpienia pierwotnego pełnościennego zamknięcia otworu w plamce oraz poprawy najlepszej skorygowanej ostrości wzroku.

Wyniki: 

Do badania włączono łącznie 34 oczy. W grupie z pełnościennym otworem w plamce o średnicy ≤400 μm pierwotne zamknięcie otworu wystąpiło w 95% przypadków (19/20), zaś jedynie w 57% (8/14) w grupie z otworem w plamce o średnicy >400 μm (P = 0,01). Średnia poprawa najlepszej skorygowanej ostrości wzroku wyniosła 3,5 linii tablic ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study) (SD = 1,5) (P < 0,01). W pierwszym dniu po zabiegu oszacowana średnia wysokość menisku pęcherzyka powietrza wyniosła 59% ( w zakresie 50–70%), w drugim dniu po zabiegu 46% ( w zakresie 40–55%), zaś w trzecim 39% ( w zakresie 30–45%). Wewnątrzgałkowy pęcherzyk powietrza utrzymywał się średnio 10 dni (w zakresie od 8 do 13 dni).

Wnioski: 

Połączenie tamponady powietrzem oraz ułożenia NSP pozwala uzyskać wysoki współczynnik zamknięcia małych i średnich otworów w plamce (≤400 μm), ale nie olbrzymich otworów (>400 μm).\


Abstract

Purpose: 

To investigate the closure rate of primary full-thickness macular hole, following intraocular air tamponade combined with a nonsupine positioning regimen.

Methods: 

A prospective study of patients with full-thickness macular hole, who underwent pars plana vitrectomy with internal limiting membrane peeling and intraocular air tamponade followed by 3 days of nonsupine positioning. Outcome measures were primary full-thickness macular hole closure and improvement in best-corrected visual acuity after 6 months.

Results: 

A total of 34 eyes were included. In the group of full-thickness macular hole ≤400 μm, primary closure occurred in 95% (19/20), whereas only 57% (8/14) of those >400 μm closed (P = 0.01). The mean gain in best-corrected visual acuity was 3.5 ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study) lines (SD = 1.5) (P < 0.01). The air bubble meniscus height at the first postoperative day was estimated to a mean of 59% (range, 50–70%), at the second postoperative day it was 46% (range, 40–55%), and the third day it was 39% (range, 30–45%). Mean intraocular air bubble duration was 10 days (range, 8–13 days).

Conclusion: 

The combination of air tamponade and nonsupine positioning regimen leads to high closure rates for small/medium macular holes (≤400 μm), but not for large macular holes (>400 μm).