Prezentujemy tłumaczenie badania opisującego dysfunkcje gruczołów Meiboma u pacjentów z powodu zaćmy. Stwierdzono wysoką częstość występowania dysfunkcji gruczołów Meiboma u pacjentów zgłaszających się na zabieg usunięcia zaćmy. 50% pacjentów z MGD było bezobjawowych. Prawidłowe kryteria wraz z oceną budowy i funkcji gruczołów Meiboma są konieczne dla prawidłowej diagnozy. Kompletne badanie przedoperacyjne powinno rutynowo obejmować funkcję gruczołów Meiboma.

Journal of Cataract & Refractive Surgery 2018 Feb;44(2):144-148
Prevalence of meibomian gland dysfunction at the time of cataract surgery
Cochener B, Cassan A, Omiel L.


Cel:
Ocena częstości występowanie dysfunkcji gruczołów Meiboma (MGD) oraz analiza subiektywnych objawów suchego oka u pacjentów przed zabiegiem usunięcia zaćmy.

Metody:
Prospektywna analiza serii przypadków. Badanie wykonane w szpitalu uniwersyteckim w Brest we Francji. Pacjenci mający operację usunięcia zaćmy pomiędzy listopadem 2015 a czerwcem 2016 wypełniali ankiety SPEED (Standard Patient Evaluation of Eye Dryness) standaryzującą ocenę suchości oka u pacjenta. Przy pomocy interferometru powierzchni oka Lipiview (the Lipiview Ocular Surface Interferometer) mierzono grubość warstwy lipidowej filmu łzowego  z okresową analizą częstości mrugania i oceną budowy gruczołów Meiboma. Podczas badania w lampie szczelinowej wykonywano test przerywania filmu łzowego BUT. Ocenę ilości i jakości wydzieliny gruczołów Meiboma przeprowadzano przy użyciu urządzenia Meibomian Gland Evaluator.

Wyniki:
W badaniu wzięło udział 180 pacjentów (342 oczy).  Średnia grubość warstwy lipidowej filmu łzowego wynosiła 72.5 nm ± 19.91 (SD). U pacjentów z wynikiem ankiety SPEED mniejszym niż 8, średnia grubość warstwy lipidowej wynosiła

 77.5 ± 19.48 nm. U uczestników badania z wynikiem ankiety SPEED wynoszącym 8 lub więcej, średnia grubość warstwy lipidowej wynosiła 58.5 ± 19.58 nm. Różnica w grubości warstwy lipidowej pomiędzy 2 grupami z wyżej wymienionymi wynikami ankiety SPEED była istotna statystycznie (P < .05). 52% pacjentów miało dysfunkcję gruczołów Meiboma oraz u 56% występowała atrofia gruczołów Meiboma równa lub większa niż stopień 1 wg skali Arita. Dysfunkcja gruczołów Meiboma w sposób istotny statystycznie była korelowała z grubością warstwy lipidowej, objawami, wiekiem oraz atrofią tych gruczołów (P < .05).

Wnioski
Stwierdzono wysoką częstość występowania dysfunkcji gruczołów Meiboma u pacjentów zgłaszających się na zabieg usunięcia zaćmy. 50% pacjentów z MGD było bezobjawowych. Prawidłowe kryteria wraz z oceną budowy i funkcji gruczołów Meiboma są konieczne dla prawidłowej diagnozy. Kompletne badanie przedoperacyjne powinno rutynowo obejmować funkcję gruczołów Meiboma.


Oryginalny tekst
Journal of Cataract & Refractive Surgery 2018 Feb;44(2):144-148
Prevalence of meibomian gland dysfunction at the time of cataract surgery
Cochener B, Cassan A, Omiel L.

Purpose
To determine the incidence of meibomian gland dysfunction and quantify subjective dry-eye symptoms in cataract surgerycandidates.

Methods 
Prospective case series. Setting: Brest University Hospital, Brest, France Patients having cataract surgery between November 2015 and June 2016 completed the Standard Patient Evaluation of Eye Dryness (SPEED) questionnaire. Lipid layer thickness and partial blink rate measurements as well as gland structure assessment were performed using the Lipiview Ocular Surface Interferometer. A slitlamp examination determined tear breakup time; the quantity and quality of the meibomian gland secretion were determined using the Meibomian Gland Evaluator.

Results
The study comprised 342 eyes of 180 patients. The mean lipid layer thickness was 72.5 nm ± 19.91 (SD). In patients with a SPEED score lower than 8, the mean lipid layer thickness was 77.5 ± 19.48 nm. In patients with a SPEED score of 8 or higher, the mean lipid layer thickness was 58.5 ± 19.58 nm. The difference in lipid layer thickness between SPEED score groups was statistically significant (P < .05). Fifty-two percent of patients had meibomian gland dysfunction, and 56% had meibomian gland atrophy equal to or more than Arita grade 1. Meibomian gland function correlated significantly with lipid layer thickness, symptoms, age, and gland atrophy (P < .05).

Conclusions
The incidence of meibomian gland dysfunction was high in patients presenting for cataract surgery. Fifty percent of patients with meibomian gland dysfunction were asymptomatic. Correct criteria and meibomian function and structure assessment are critical to diagnosis. Comprehensive preoperative testing should routinely include evaluation of meibomian function.