American Journal of Ophthalmology, 2017, 182, 194-200. Optical Coherence Tomography Angiography of the Peripapillary Retina in Primary Angle-Closure Glaucoma Shunhua Zhang, Chan Wu, Liang Liu, Yali Jia, Yao Zhang, Yang Zhang, Hua Zhang, Yong Zhong, David Huang

Cel badania

Pomiar zmian gęstości naczyń w obszarze okołotarczowym siatkówki w oczach z wywiadem ostrego zamknięcia kąta przesączania.

Projekt

Badanie kliniczno-kontrolne.

Metody

21 kolejnych pacjentów z Chin, którzy przebyli jednostronne ostre zamknięcia kąta przesączania zostało wybranych do badania. Przeciwstronne oczy, bez ataku jaskry, stanowiły grupę kontrolną. Wszyscy pacjenci przeszli badania okulistyczne włączające badanie ostrości wzroku w najlepszej korekcji okularowej, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz badanie pola widzenia. Domena spektralna optycznej koherentnej tomografii SD-OCT została użyta, aby uzyskać zarówno strukturalne OCT jak i Angiografię-OCT. Skany strukturalnego OCT dostarczyły pomiarów grubości włókien nerwowych siatkówki w obszarze okołotarczowym oraz kompleksu komórek zwojowych w plamce. Angiografia-OCT została użyta, aby zmierzyć gęstość naczyń we wszystkich splotach w obszarze okołotarczowym.

Wyniki

W oczach niedotkniętych ostrym atakiem jaskry gęsta sieć mikrowaskularna otaczała tarczę we wszystkich splotach siatkówki w badaniu Angiografii-OCT. Sieć naczyniowa była wyraźnie rozrzedzona i ogniskowy przeciek był ewidentny w oczach po ostrym zamknięciu kąta przesączania. Gęstość naczyń w obszarze okołotarczowym w oczach po ostrym zamknięciu kąta przesączania wyniosła 66.6%± 17.3% (średnia ± odchylenie standardowe), co było znacząco (P < .01) mniejsze w stosunku do 87.2% ± 8.6% w oczach niedotkniętych atakiem jaskry. W oczach z ostrym atakiem jaskry gęstość naczyń w obszarze okołotarczowym siatkówki była dodatnio skorelowana z grubością RNFL i GCC      (P < .001 dla każdego wyniku) i ujemnie skorelowana ze średnim odchyleniem pola widzenia              (P = .002) i stosunkiem c/d (P = .0064). W oczach niedotkniętych ostrym atakiem jaskry nie było korelacji pomiędzy gęstością naczyń w obszarze okołotarczowym siatkówki, a parametrami związanymi z jaskrą.

Wnioski

W oczach z ostrym atakiem jaskry gęstość naczyń w obszarze okołotarczowym siatkówki znacząco zmniejszyła się w porównaniu z przeciwstronnymi, niedotkniętymi oczami. Gęstość naczyń w obszarze okołotarczowym znacząco korelowała z innymi zmianami jaskrowymi.


Oryginalny tekst

American Journal of Ophthalmology 2017, 182, 194-200. Optical Coherence Tomography Angiography of the Peripapillary Retina in Primary Angle-Closure Glaucoma

Shunhua Zhang, Chan Wu, Liang Liu, Yali Jia, Yao Zhang, Yang Zhang, Hua Zhang, Yong Zhong, David Huang


PURPOSE

To measure the change of peripapillary retinal vessel density (VD) in eyes with a history of acute primary angle-closure glaucoma (PACG).


DESIGN

Case-control study.


METHODS

Twenty-one consecutive Chinese patients with history of unilateral acute PACG were enrolled. Eyes with acute PACG constituted the case group, while the contralateral eyes without attack constituted the control. All patients underwent ophthalmic examinations including best-corrected visual acuity, intraocular pressure, and visual field (VF). Spectral-domain optical coherence tomography (SD-OCT) was used to obtain both structural OCT and OCT angiography (OCTA). Structural OCT scans provided thickness measurements of the peripapillary retinal nerve fiber layer (RNFL) and macular ganglion cell complex (GCC). OCTA was used to measure all-plexus peripapillary retinal VD.


RESULTS

In unaffected eyes, a dense microvascular network surrounded the disc on all-plexus retinal OCTA. The vascular network was visibly attenuated and focal capillary dropout was evident in acute PACG eyes. The peripapillary VD in acute PACG eyes was 66.6% ± 17.3% (mean ± standard deviation), which was significantly (P < .01) reduced compared to 87.2% ± 8.6% in the unaffected eyes. In acute PACG eyes, peripapillary retinal VD was positively correlated with RNFL and GCC thicknesses (P < .001 each) and negatively correlated with VF mean deviation (P = .002) and cup-to-disc ratio (P = .0064). In unaffected eyes, there were no correlations between peripapillary retinal VD and glaucoma-related parameters.


CONCLUSIONS

In acute PACG eyes, peripapillary retinal VD decreased significantly compared with the contralateral unaffected eyes. Peripapillary retinal VD was significantly correlated with other glaucomatous changes.