Zapraszamy do zapoznania się z materiałem dotyczącym rehabilitacji pacjenta z dysfunkcją narządu wzroku. Przedstawiamy schematy postępowania z pacjentami oraz zapraszamy do Przychodni Polskiego Związku Niewidomych, chorych mających problemy z czytaniem, oglądaniem telewizji, odczytywaniem numerów i nazw ulic lub światłowstrętem.

Przychodnia Polskiego Związku Niewidomych rehabilituje pacjentów mających problemy z czytaniem, oglądaniem telewizji, odczytywaniem numerów i nazw ulic lub światłowstrętem.

Celem rehabilitacji jest nauka umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życia codziennego metodami bezwzrokowymi lub z wykorzystaniem resztek widzenia.
Metody i zakres rehabilitacji uzależniony jest od wieku pacjenta, czasu powstania dysfunkcji, możliwości psychofizycznych. 

Rehabilitacja w ramach ubezpieczenia zdrowotnego wymaga skierowania do OŚRODKA REHABILITACJI OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU wystawionego przez lekarza okulistę, neurologa lub lekarza rehabilitacji.

Wzór skierowania dostępny jest w materiałach do pobrania w artykule.