Jak zmienia się pozycja tęczówki w krótkich gałkach ocznych? Jak wyglądają relacje rogówka-tęczówka-soczewka/IOL?