Wykonanie badania OCT ma bezpośredni wpływ na wybór metody leczenia: szczególnie u pacjentów z pourazowym obrzękiem rogówki, odłączeniem błony Descemeta oraz u chorych zakwalifikowanych do procedur PTK, KPRO, DALK .